Μαθήματα

Κατά το Α' εξάμηνο όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν 5 υποχρεωτικά μαθήματα.
Κατά το Β' εξάμηνο Προσφέρονται 6-8 μαθήματα επιλογής, από τα οποία κάθε φοιτητής επιλέγει 5.
Κατά το Γ' εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν διαζευκτικά την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ή την διενέργεια Πρακτική Άσκησης.

Για να δείτε το περίγραμμα ενός μαθήματος πατήστε στον αντίστοιχο τίτλο μαθήματος.

Α Εξάμηνο

Κωδ Τίτλος Μαθήματος Τύπος ECTS
101 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Υποχρεωτικό 6
102 Μέθοδοι Έρευνας Υποχρεωτικό 6
103 Διοίκηση Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό 6
104 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Υποχρεωτικό 6
105 Μάρκετινγκ Υποχρεωτικό 6
Σύνολο 30

Β Εξάμηνο

Κωδ Τίτλος Μαθήματος Τύπος ECTS
201 Εξυπηρέτηση Πελατών στον Τουρισμό Επιλογής 6
202 Ειδικές Μορφές Τουρισμού Επιλογής 6
203 Εργασιακές Σχέσεις - Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία Επιλογής 6
204 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στην Τουριστική Βιομηχανία Επιλογής 6
205 Πολιτισμική και Διαπολιτισμική Διαχείριση στον Τουρισμό Επιλογής 6
206 Διαδίκτυο και Web 2.0 στον Τουρισμό: Εργαλεία Διαδικτυακής Προβολής και Επικοινωνίας Επιλογής 6
207 Διοίκηση και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών Επιλογής 6
208 Μάνατζμεντ Αεροπορικών Επιχειρήσεων Επιλογής 6
209 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας Επιλογής 6
210 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στον Τουρισμό Επιλογής 6
211 Ανάπτυξη και Διαχείριση Εμπορικού Σήματος Επιλογής 6
212 Ποσοτικές Μέθοδοι και Ανάλυση Δεδομένων στον Τουρισμό Επιλογής 6
213 Σχεδιασμός Συστημάτων Υπηρεσιών Επιλογής 6
Σύνολο 30
* 5 μαθήματα από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής (30 ECTS)

Γ Εξάμηνο

Κωδ Τίτλος Μαθήματος Τύπος ECTS
301 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Επιλογής 30
302 Πρακτική Άσκηση Επιλογής 30
Σύνολο 30
* Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή Πρακτική Άσκηση.
Μετάβαση στο περιεχόμενο