Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της υποστηρίζει την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Μέσα από αυτή τη δομή οι φοιτητές λαμβάνουν υπηρεσίες πριν, κατά τη διάρκεια και  στην ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης. Οι φορείς υποδοχής (εργοδότες) μπορούν να δημοσιεύουν θέσεις πρακτικής άσκησης. Στεγάζεται στον 1ο όροφο του Κέντρου Ερευνών, Συμβουλευτικής & Συστημάτων Πληροφορικής (Κτήριο Πολλαπλών Χρήσεων).

Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο