Οδηγός Συγγραφής Εργασιών

Οι γραπτές εργασίες που εκπονούν οι φοιτητές είναι σημαντικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γιατί συμβάλλουν με κρίσιμο τρόπο στην εκπλήρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε μαθήματος. Μέσα από τις γραπτές εργασίες:

  • Οι φοιτητές/φοιτήτριες εξοικειώνονται και κατανοούν τους όρους και τις γνώσεις που διδάσκονται.
  • Εφαρμόζουν και χρησιμοποιούν τις μεθόδους και τις τεχνικές που παρουσιάζονται σε κάθε μάθημα.
  • Αναπτύσσουν τις αναλυτικές, συνθετικές και κριτικές ικανότητες τους ενώ οι ομαδικές εργασίες ενθαρρύνουν την συνεργασία.
  • Καλλιεργούν και αναπτύσσουν την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ φοιτητών/τριών και διδασκόντων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο