Πρόγραμμα Erasmus+

Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται σε μια ταχέως εξελισσόμενη κοινωνία που γίνεται ολοένα και πιο κινητική, πολυπολιτισμική και ψηφιακή. Η παραμονή σε μια άλλη χώρα για σπουδές, μάθηση και εργασία θα πρέπει να γίνει κάτι το συνηθισμένο, ενώ η γνώση δύο άλλων γλωσσών πέραν της μητρικής θα πρέπει να είναι ο κανόνας. Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027.

Οι φοιτητές του μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα Erasmus+ κυρίως για τη διενέργεια αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και Erasmus+

Δείτε τον Οδηγό Erasmus+ του Τμήματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο