Γιατί σπουδές στον τουρισμό

Ο τομέας του τουρισμού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους, μεγαλύτερους και δυναμικότερους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Ειδικότερα για την Ελλάδα, που αποτελεί έναν κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως, η συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία και την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την απασχόληση είναι τεράστια. Ο τουρισμός θεωρείται σήμερα από πολλούς ότι είναι ο σημαντικότερος κλάδος της ελληνικής οικονομίας και ότι έχει τις δυνατότητες να αποτελέσει τον κύριο μοχλό ανάπτυξης, παρέχοντας άφθονες επιχειρηματικές ευκαιρίες, καθώς και ευκαιρίες απασχόλησης και επιτυχούς επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Η τουριστική βιομηχανία εξελίσσεται συνεχώς υπό την επίδραση νέων τάσεων στον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν οι άνθρωποι και των νέων τεχνολογιών. Αυτό παρέχει ευκαιρίες δημιουργικότητας και καινοτομίας που επιτρέπουν στα δυναμικά και εφευρετικά άτομα να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να πετύχουν την ατομική ολοκλήρωση. Επίσης, ο τουρισμός είναι μια παγκόσμια βιομηχανία που παρέχει ευκαιρίες για εργασία σε διαφορετικές χώρες και εμπειρία διαφορετικών πολιτισμών. Η προοπτική αυτή μπορεί να συναρπάζει νέα και δυναμικά άτομα που επιδιώκουν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να αναπτύξουν διεθνή καριέρα.

Η επιτυχία στο χώρο του τουρισμού, ωστόσο, δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση, όπως πολλοί νομίζουν, καθώς απαιτεί υψηλή και σταθερή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, σχεδιασμό αξιόλογων εμπειριών για τον πελάτη και την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Τα τελευταία χρόνια ο χώρος του τουρισμού βρίσκεται συνεχώς μπροστά σε νέες προκλήσεις που θέτουν οι μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συμπεριφορές και οι αυξανόμενες ανάγκες των τουριστών, οι νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο, και μία σειρά από νέες τάσεις και εξελίξεις σε σχέση με κοινωνικά, πολιτισμικά και οικονομικά ζητήματα. Ταυτόχρονα, διάφορες κρίσεις που μπορεί να ανακύπτουν, όπως η πρόσφατη πανδημία του κορονοϊού και ενεργειακές ή γεωπολιτικές κρίσεις, αναταράσσουν τον κλάδο του τουρισμού και απαιτούν αυξημένες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες και το σχεδιασμό και υλοποίηση ρηξικέλευθων στρατηγικών παρεμβάσεων προκειμένου οι επιχειρήσεις του κλάδου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που τίθενται.

Η διενέργεια εξειδικευμένων σπουδών στα θέματα του τουρισμού αποτελεί μία πρώτης τάξης ευκαιρία για όσους σκέφτονται να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρει ο κλάδος του τουρισμού. Το Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού υπόσχεται να σας εξοικειώσει με τις σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις στο χώρο του τουρισμού, να σας μεταδώσει τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις, να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις αναγκαίες δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης τουριστικών μονάδων και να αποκτήσετε ουσιαστικές επαγγελματικές και τεχνικές ικανότητες για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ενασχόληση ή επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο του τουρισμού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο