Σύμβουλος Σπουδών

Ο θεσμός του ακαδημαϊκού σύμβουλου εφαρμόζεται στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό για τον Σύμβουλο Σπουδών που έχει εγκρίνει η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

Σύμφωνα με αυτόν, κάθε φοιτητής έχει έναν ακαδημαϊκό σύμβουλο με τον οποίο συζητά τα οποιαδήποτε ζητήματα και προβληματισμούς έχει σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών και τις διαδικασίες του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο