Πολιτική εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αναγνωρίζει την ποιότητα ως κεντρική έννοια που διακρίνει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του και επιδιώκει την επίτευξη υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού έργου. Στο πλαίσιο αυτό, δεσμεύεται να παρέχει μια ποιοτική και ουσιαστική εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτική εμπειρία με επίκεντρο τον φοιτητή και την φοιτήτρια

Η διαδικτυακή εκπαίδευση που προσφέρει το ΠΜΣ βασίζεται στην εξατομικευμένη προσοχή που δίνεται σε κάθε φοιτητή/φοιτήτρια, η οποία αντανακλάται:

  • στο μικρό μέγεθος της τάξης,
  • στην τακτική και ουσιαστική αλληλεπίδραση και συνεργασία των καθηγητών με τους φοιτητές,
  • στο συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών που δίνει στον κάθε φοιτητή τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τους στόχους που έχει.

Δείτε την πολιτική εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του μεταπτυχιακού.

Δείτε επίσης τον Ειδικό Κανονισμό για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής μάθησης για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος που προσφέρονται με εξ αποστάσεως μεθόδους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο