Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. είναι 3.300€.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις των 1.100€, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου.

Ειδικά για την εγγραφή των φοιτητών στο Π.Μ.Σ., οι επιτυχόντες οφείλουν να καταβάλλουν την Α’ δόση των διδάκτρων (1.100€) και να συμπληρώσουν τη δήλωση αποδοχής της ένταξής τους στο Π.Μ.Σ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 2 εβδομάδων από την ειδοποίησή τους ότι έχουν γίνει δεκτοί. Απαλλάσσονται από τα δίδακτρα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 86 του νόμου 4957/2022), οι εγγεγραμμένοι φοιτητές που πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια που θέτει ο νόμος και έχουν βαθμό πτυχίου κατ’ ελάχιστον επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10) στο πτυχίο του πρώτου κύκλου σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό αρχείο.

Λογαριασμός καταβολής οικονομικής συμμετοχής

Τράπεζα Πειραιώς
Δικαιούχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
IBAN: GR80 0172 2570 0052 5705 8812 314

Ως αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το παρακάτω:
Ονοματεπώνυμο του φοιτητή – 40245 (ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας & Τουρισμού)

Μετάβαση στο περιεχόμενο