Υποτροφίες

Το Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί υποτροφίες επίδοσης με σκοπό να επιβραβεύσει και να υποκινήσει τους φοιτητές του προγράμματος για  την επίτευξη βελτιωμένων επιδόσεων. Η απόφαση για την χορήγηση υποτροφιών και οι επιμέρους λεπτομέρειες (αριθμός υποτροφιών, υποτροφίες που καλύπτουν το 100% ή το 50% των διδάκτρων, κ.α.) λαμβάνεται κάθε έτος από την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα και τις οικονομικές δυνατότητες του προγράμματος.

Για τους  νέους εισακτέους, δεν προβλέπονται υποτροφίες. Οι υποτροφίες βασίζονται στις επιδόσεις των φοιτητών στα Α’ και Β’ εξάμηνα σπουδών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο