Οδηγός Σπουδών

Ο Οδηγός Σπουδών παρέχει όλες τις βασικές πληροφορίες για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού και οδηγίες προς τους φοιτητές για την αποτελεσματική απόκτηση των εκπαιδευτικών και άλλων υπηρεσιών που παρέχει το Π.Μ.Σ..

Οδηγός Σπουδών έτους 2023-2024
Κανονισμός Σπουδών
Μετάβαση στο περιεχόμενο