Σε ποιους απευθύνεται​

Το Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού απευθύνεται σε:

Νέους πτυχιούχους που προσβλέπουν σε μία επιτυχημένη επιχειρηματική ενασχόληση ή επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο του τουρισμού.
Όσους ήδη εργάζονται στο χώρο του τουρισμού και επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες και σύγχρονες γνώσεις και ικανότητες ώστε να επαναπροσδιορίσουν την καριέρα τους ή να της δώσουν μία νέα ώθηση.
Για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων, τα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και με μεθόδους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από διαφορετικά ακαδημαϊκά πεδία, όπως τις επιστήμες διοίκησης, την οικονομική επιστήμη, τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, τις επιστήμες του περιβάλλοντος, τις επιστήμες μηχανικής, κ.α.

Το πρόγραμμα έχει δομηθεί με τρόπο που όλοι οι νέοι φοιτητές να διαμορφώνουν πρώτα ένα ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων στα αντικείμενα της διοίκησης και στη συνέχεια να εξειδικεύονται στα αντικείμενα του τουρισμού, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις επιδιώξεις τους.

Η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες τάσεις στο χώρο του τουρισμού, τόσο σε σχέση διοικητικά, όσο και επιστημονικά ζητήματα, καθώς επίσης τις σύγχρονες ανάγκες εκπαίδευσης στελεχών στις επιχειρήσεις φιλοξενίας και τουρισμού και τις γενικές προδιαγραφές αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο