Άλλες Υπηρεσίες

Οι φοιτητές επωφελούνται από τις διάφορες Υπηρεσίες του Δι.Πα.Ε. που λειτουργούν στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών και υποστηρίζονται από τις δομές του Ιδρύματος, όπως:

  • Η φοιτητική μέριμνα.
  • Το φοιτητικό εστιατόριο και το κυλικείο.
  • Το γυμναστήριο.

Οι φοιτητές απολαμβάνουν όλες τις παροχές και υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι φοιτητές των ελληνικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Ελληνική Πολιτεία, όπως:

  • ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη,
  • σίτιση,
  • διδακτικά συγγράμματα και βοηθήματα,
  • δελτίο ακαδημαϊκής ταυτότητας με ιδιαίτερες παροχές/ εκπτώσεις στις μετακινήσεις και στην πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες,
  • φοιτητικά επιδόματα και υποτροφίες,
  • πολλές ακόμη ειδικές παροχές/ υπηρεσίες που απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες φοιτητών.
Μετάβαση στο περιεχόμενο