Πρακτική άσκηση

Ο στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι διττός: αφενός να μεταδώσει στους φοιτητές επιστημονικές γνώσεις και ικανότητες διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού, ώστε να τους προετοιμάσει να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες των τουριστικών επιχειρήσεων, και αφετέρου να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο με την αγορά εργασίας.

Οι φοιτητές μας επωφελούνται από τη δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μέσω της προαιρετικής διενέργειας πρακτικής άσκησης διάρκειας 900 ωρών (δηλαδή 4 μηνών πλήρους απασχόλησης) μηνών σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ή άλλες τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς της χώρας.

Δείτε τις συνεργαζόμενες ξενοδοχειακές μονάδες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο