Προσόντα για καριέρα στον τουρισμό

Η ανάπτυξη επιτυχημένης διοικητικής καριέρας στον τουρισμό απαιτεί το συνδυασμό ποικιλίας προσόντων, καθώς το στέλεχος πρέπει να συνδυάζει την επιστημονική γνώση, την επαγγελματική τεχνική και ικανότητες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών.

Πρόσφατη μελέτη του CEDEFOP (Skills developments and trends in the tourism sector, 2020) αποκάλυψε ότι οι εγκάρσιες δεξιότητες (transversal skills), όπως η ομαδική εργασία, η προσαρμοστικότητα, η δυνατότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων, η επικοινωνία ή η επίλυση προβλημάτων, κυριαρχούν στη ζήτηση των εργοδοτών για στελέχη στον κλάδο του τουρισμού. Οι βασικές δεξιότητες ΤΠΕ εμφανίζονται ψηλά στη λίστα (χρήση υπολογιστή, χρήση λογισμικού γραφείου) καθώς και ένα ευρύ φάσμα τεχνικών δεξιοτήτων σε σχέση με τη διαχείριση, την εξυπηρέτηση πελατών και τις πωλήσεις.

Το Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να παρέχει τις αναγκαίες γνώσεις και να βοηθάει τους φοιτητές να αναπτύξουν:

  • Διοικητικές ικανότητες λήψης αποφάσεων, διεύθυνσης και στρατηγικού σχεδιασμού.
  • Οργανωτικές ικανότητες σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων.
  • Γνώση των τάσεων και των σύγχρονων πρακτικών στον κλάδο του τουρισμού.
  • Γνώσεις και ικανότητες οικονομικής διαχείρισης.
  • Γνώσεις και ικανότητες μάρκετινγκ και πωλήσεων.
  • Εξειδίκευση στην εξυπηρέτηση πελατών.
  • Εξειδίκευση στο σχεδιασμό υπηρεσιών και δράσεων.
  • Ικανότητες ανάλυσης δεδομένων και κατανόησης σύνθετων καταστάσεων.
  • Εγκάρσιες δεξιότητες σε σχέση με την ομαδική εργασία, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την κατανόηση των πελατών, την επίλυση προβλημάτων, κ.α.
Μετάβαση στο περιεχόμενο