Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού εφαρμόζει τις προβλέψεις του Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Κανονισμός Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Μετάβαση στο περιεχόμενο