Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 13ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού». Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει κατά το ακαδ. έτος 2024-2025 ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με μεθόδους σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 Προβολή »

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για απαλλαγή διδάκτρων

Όσοι φοιτητές δικαιούνται απαλλαγή τελών φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 86 του νόμου 4957/2022, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταχυδρομικά, μέχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 και ώρα 14:00 στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σερρών, Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τέρμα Μαγνησίας

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για απαλλαγή διδάκτρων Προβολή »

Επιτυχόντες της Β΄φάσης αξιολόγησης και εισακτέοι του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ολοκληρώθηκε η Β΄ φάση αξιολόγησης και επιλογής (προσωπική συνέντευξη) των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για σπουδές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι επιτυχόντες της Β΄ φάσης αξιολόγησης και επιλογής, που είναι και οι τελικοί εισακτέοι του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού στο ακαδημαϊκό

Επιτυχόντες της Β΄φάσης αξιολόγησης και εισακτέοι του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Προβολή »

Αποτελέσματα Α΄ φάσης αξιολόγησης των αιτήσεων για το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού (2023-2024)

Ανακοινώνεται η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού για το ακαδ. έτος 2023-2024, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 8 του Κανονισμού του ΠΜΣ. Προκρίνονται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης οι ακόλουθοι υποψήφιοι (σε αλφαβητική σειρά): Η τελική επιλογή

Αποτελέσματα Α΄ φάσης αξιολόγησης των αιτήσεων για το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού (2023-2024) Προβολή »

Μετάβαση στο περιεχόμενο