Πρόγραμμα διδασκαλίας

Η διδασκαλία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει 13 ενότητες διδασκαλίας.

Η διδασκαλία κάθε ενότητας μαθήματος διαρκεί τρεις ώρες, επομένως η συνολική διάρκεια διδασκαλίας ενός μαθήματος είναι 39 ώρες.

Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν ή περισσότερους διδάσκοντες.

Η διδασκαλία γίνεται Παρασκευή (απόγευμα), Σάββατο (πρωί-μεσημέρι) και Κυριακή (πρωί-μεσημέρι). Ιδίως στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών, που διδάσκονται περισσότερα μαθήματα επιλογής, η διδασκαλία μπορεί να διενεργείται και Πέμπτη (απόγευμα).

Το πρόγραμμα διδασκαλίας καταρτίζεται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου και ανακοινώνεται στους φοιτητές. 

Προκειμένου να διευκολύνεται η φοίτηση εργαζόμενων φοιτητών και να επιτυγχάνεται η διασύνδεση του Π.Μ.Σ. με την αγορά εργασίας και δεδομένης της ιδιαιτερότητας της χρονικής διάρκειας τους τουριστικής περιόδου, οι 13 ενότητες διδασκαλίας συμπτύσσονται χρονικά ώστε να εκτελούνται σε λιγότερες από 13 εβδομάδες (αλλά όχι σε λιγότερο από 8 εβδομάδες).

Συνήθως το πρόγραμμα διδασκαλίας για το χειμερινό εξάμηνο εκτείνεται από τα μέσα Οκτωβρίου ως τα Χριστούγεννα και ακολουθεί η εξεταστική περίοδος μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Για το εαρινό εξάμηνο αντίστοιχα, το πρόγραμμα διδασκαλίας εκτείνεται από τα τέλη Ιανουαρίου ως τα τέλη Μαρτίου και ολοκληρώνεται με τις εξετάσεις ως μέσα Απριλίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο