Παρακολούθηση μαθημάτων

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς τα μαθήματα του ισχύοντος προγράμματος σπουδών (οι παρουσίες καταγράφονται ηλεκτρονικά και τηρούνται από το σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης).

Μπορούν να απουσιάσουν από όλες συνολικά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενός μαθήματος αριθμό ωρών που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία δέκατα (3/10) του συνολικού αριθμού ωρών των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του μαθήματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο