Βιβλιοθήκη

Στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών λειτουργεί Βιβλιοθήκη, σε ξεχωριστό κτίριο, που παρέχει πρόσβαση σε βιβλία και άλλου είδους φυσικούς πόρους γνώσης και σε μεγάλο πλήθος ηλεκτρονικών πηγών ενημέρωσης, πληροφόρησης και έρευνας. Έχει μεγάλο αριθμό συνδρομών σε βάσεις ερευνητικού περιεχομένου, κυρίως μέσω της υπηρεσίας HEALlink, καθώς και ξεχωριστές δικές της συνδρομές της Βιβλιοθήκης. Όλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας μπορούν να έχουν υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης στο περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης μέσω υπηρεσίας proxy server.

Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο της βιβλιοθήκης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο