Πρακτική άσκηση

Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού έχουν τη δυνατότητα να διενεργήσουν πρακτική άσκηση στη διάρκεια του 3ου εξαμήνου σπουδών, σε κάποια συνεργαζόμενη επιχείρηση στην Ελλάδα, ή στο εξωτερικό, μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+.

Η πρακτική άσκηση είναι μία εκπαιδευτική διαδικασία που συνδυάζει την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με την εφαρμογή όσων έχουν μάθει η φοιτητές σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Έτσι, οι φοιτητές αποκτούν πρακτικές γνώσεις και εμπειρίες, αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες, ιδίως 

Συμβάλει στην απόκτηση πρακτικής γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, μέσα από την εφαρμογή Με τον τρόπο αυτό, η πρακτική άσκηση μπορεί να προετοιμάσει με τον καλύτερο τρόπο τους φοιτητές για μια επιτυχημένη καριέρα.

Ακολουθούν ορισμένοι βασικοί στόχοι:

Ενισχύστε το βιογραφικό σας:
Η εμπειρία πρακτικής άσκησης αποδεικνύει την πρωτοβουλία και τις σχετικές δεξιότητες σε πιθανούς εργοδότες.
Δημιουργήστε το δίκτυό σας:
Συνδεθείτε με επαγγελματίες στον κλάδο του τουρισμού. Αυτές οι συνδέσεις μπορεί να είναι πολύτιμοι πόροι για μελλοντικές ευκαιρίες εργασίας ή καθοδήγησης.
Αυξήστε τις δεξιότητές σας:
Αυξήστε τις δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων και οργάνωσης σε ένα τουριστικό περιβάλλον. Μπορείτε επίσης να αξιοποιήσετε τις ικανότητές σας στην εξυπηρέτηση πελατών ή στο μάρκετινγκ.
Εξερευνήστε τα ενδιαφέροντα σταδιοδρομίας:
Δοκιμάστε τα νερά διαφορετικών τουριστικών ειδικοτήτων. Οι πρακτικές μπορούν να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε εάν τομείς όπως η διαχείριση προορισμών, η φιλοξενία ή ο προγραμματισμός εκδηλώσεων κεντρίζουν το ενδιαφέρον σας. 
Αποκτήστε πρακτική εμπειρία:
Εφαρμόστε όσα μάθατε στην τάξη σε πραγματικές καταστάσεις. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει εργασίες όπως προγραμματισμός περιηγήσεων, συντονισμός εκδηλώσεων ή εργασία με πελάτες.
Μετάβαση στο περιεχόμενο