Μέθοδοι διδασκαλίας​

Τα μαθήματα διδάσκονται με μεθόδους σύγχρονης ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ειδικότερα χρησιμοποιούνται:

Το σύστημα σύγχρονης τηλεδιάσκεψης Zoom

Είναι ένα λογισμικό τηλεδιάσκεψης που παρέχει τη δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας και συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των φοιτητών και διδασκόντων μέσα στην ηλεκτρονική τάξη. Προσφέρει πλήθος εργαλείων που καθιστούν την εκπαιδευτική διαδικασία ευέλικτη και αποτελεσματική.

Οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται την οθόνη τους, να συνεργάζονται σε εικονικές αίθουσες, με τους συμφοιτητές και τους εκπαιδευτές τους και να συμμετέχουν σε δια δραστικές συζητήσεις και σε άλλες ομαδικές δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο.

Το σύστημα ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης

Πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS) που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και την παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης και επιτρέπει τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών μαθημάτων στα οποία μπορεί να ενσωματώνεται εκπαιδευτικό περιεχόμενο, διαδραστικές δραστηριότητες και αξιολογήσεις.

Το σύστημα ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσηςυποστηρίζει τη μάθηση των φοιτητών με διάφορους τρόπους:

  • Επιτρέπει στους φοιτητές να εργάζονται με τον δικό τους ρυθμό και να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες ανά πάσα στιγμή.
  • Προσφέρει διάφορα διαδραστικά εργαλεία, όπως φόρουμ συζήτησης, κουίζ και διαδικτυακές εργασίες που υποστηρίζουν τους φοιτητές στην ενεργό μάθηση και τους βοηθούν να συνεργαστούν με συμφοιτητές και εκπαιδευτικούς.
  • Παρέχει την κεντρική πλατφόρμα για την κοινή χρήση εκπαιδευτικών πόρων, όπως σημειώσεις, διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα και συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους. Αυτό διασφαλίζει ότι οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση στο απαραίτητο υλικό για την υποστήριξη της μάθησής τους.
  • Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να παρέχουν έγκαιρα σχόλια σχετικά με τις εργασίες και τις αξιολογήσεις των φοιτητών. Η ανατροφοδότηση βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν τα δυνατά τους σημεία και τους τομείς προς βελτίωση, οδηγώντας σε βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα.
  • Διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτών μέσω μηνυμάτων, φόρουμ και άλλων εργαλείων επικοινωνίας. Αυτό ενθαρρύνει ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης και υποστηρίζει τη συμμετοχή των φοιτητών.
Γλώσσα διδασκαλίας

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. γίνονται στην ελληνική (σε περίπτωση πρόσκλησης αλλοδαπού διδάσκοντα μπορεί να διενεργούνται στην αγγλική γλώσσα, κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές).

Βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Η βιβλιογραφία και αρθρογραφία θα προέρχεται από ελληνικές και διεθνείς πηγές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο