Πρόγραμμα Erasmus+

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού εφαρμόζει τον Κανονισμό Κινητικότητας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων που αφορά την κινητικότητα:

φοιτητών για σπουδές ή για πρακτική άσκηση,
μελών ΔΕΠ με σκοπό την διδασκαλία σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, και
διοικητικού προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται σε μια ταχέως εξελισσόμενη κοινωνία που γίνεται ολοένα και πιο κινητική, πολυπολιτισμική και ψηφιακή. Η παραμονή σε μια άλλη χώρα για σπουδές, μάθηση και εργασία θα πρέπει να γίνει κάτι το συνηθισμένο, ενώ η γνώση δύο άλλων γλωσσών πέραν της μητρικής θα πρέπει να είναι ο κανόνας. Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027. Το πρόγραμμα έχει το στόχο να προάγει την κινητικότητα μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και τη συνεργασία, την ποιότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δείτε τον Κανονισμό Κινητικότητας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο