Ανακοινώσεις

Επιτυχόντες της Β΄φάσης αξιολόγησης και εισακτέοι του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ολοκληρώθηκε η Β΄ φάση αξιολόγησης και επιλογής (προσωπική συνέντευξη) των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για σπουδές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Οι επιτυχόντες της Β΄ φάσης αξιολόγησης και επιλογής, που είναι και οι τελικοί εισακτέοι του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, είναι οι εξής (σε αλφαβητική σειρά):

 • AΡ. ΠΟ με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 569/25-9-2023
 • ΑΙ. ΣΟ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 515/14-9-2023
 • ΑΡ. ΑΙ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 527/14-9-2023
 • ΒΟ. ΜΑ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 526/14-9-2023
 • ΓΕ. ΜΑ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 567/25-9-2023
 • Γ Ι. ΡΑ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 529/14-9-2023
 • ΓΡ. ΜΑ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 536/20-9-2023
 • ΕΥ. ΙΩ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 519/14-9-2023
 • ΖΗ. ΝΕ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 566/25-9-2023
 • ΚΟΚ. ΑΘ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 528/14-9-2023
 • ΚΟΥ. ΕΥ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 564/25-9-2023
 • ΜΕ. ΣΟ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 530/14-9-2023
 • ΠΑΝ. ΓΡ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 535/20-9-2023
 • ΠΕ. ΑΝ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 523/14-9-2023
 • ΔΗ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 565/25-9-2023
 • ΤΡ. ΜΑ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 525/14-9-2023
 • ΦΑ. ΠΟ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 537/20-9-2023

Οι υποψήφιοι που δεν επιλέγονται για διάφορους λόγους (δεν κατέθεσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν προσήλθαν στη συνέντευξη, απέσυραν το ενδιαφέρον τους, κ.α.), σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είναι οι εξής:

 • ΒΟ. ΕΙ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 516/14-9-2023
 • ΔΟ. ΧΡ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 517/14-9-2023
 • ΔΡ. ΜΑ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 518/14-9-2023
 • ΚΑ. ΔΕ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 520/14-9-2023
 • ΚΟΥ. ΑΝ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 521/14-9-2023
 • ΠΑΡ. ΑΙ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 522/14-9-2023
 • ΣΑ. ΓΕ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 524/14-9-2023
 • ΣΤ. ΔΗ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 568/25-9-2023
 • ΧΑ. ΜΑ. με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 531/14-9-2023

Οι εισακτέοι πρέπει να καταβάλλουν την Α’ δόση (550€), που αντιστοιχεί στο 50% από τα δίδακτρα του Α’ εξαμήνου, πριν από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, δηλαδή πριν από τις 14/10/2023. Περισσότερες πληροφορίες θα τους δοθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού (τηλ.: 2321049336 & 2321049229, e-mail:  mbatourism@ihu.gr & seferidou@ihu.gr).

Μετάβαση στο περιεχόμενο