Παρουσιασεις διπλωματικών 29-3-2022

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Την Τρίτη 29/3/ 2022 στις 16.20  θα πραγματοποιηθεί  η  παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας Μονοχείρ Μαγδαληνής  με θέμα: «Changes in the tourism industry of Greece due to the COVID-19 pandemic: The case of virtual museums from the tourists’ perspective»,

ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κα.Βράνα Βασιλική,  κ.Πασχαλούδης Δημήτριος  και κ. Παζάρσκης Μιχαήλ  .

Comments are closed.