Στόχος του ΠΜΣ είναι να μεταδώσει στους φοιτητές αφενός τις βασικές αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων και αφετέρου εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στην διοίκηση των επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού, με απώτερο σκοπό να προετοιμάσει διοικητικά στελέχη, ικανά να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες των επιχειρήσεων του τομέα φιλοξενίας και τουρισμού.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού παρέχει στους φοιτητές

  • ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών,
  • πρακτικές συμβουλές και εξατομικευμένη καθοδήγηση από έμπειρους καθηγητές στον χώρο του τουρισμό,
  • δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ή τουριστικούς οργανισμούς της χώρας.

Δείτε την Πολιτική Ποιότητας του ΠΜΣ

Δείτε τον Οδηγό Σπουδών του ΠΜΣ