Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
101 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 6
102 Μέθοδοι Έρευνας 6
103 Διοίκηση Επιχειρήσεων 6
104 Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6
105 Μάρκετινγκ 6
ΣΥΝΟΛΟ 30

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ 5 ΑΠΟ ΤΑ 6-8 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS
201 Εξυπηρέτηση Πελατών στον Τουρισμό 6
202 Ειδικές Μορφές Τουρισμού 6
203 Εργασιακές Σχέσεις – Υγιεινή και Ασφάλεις στην εργασία 6
204 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στην Τουριστική Βιομηχανία 6
205 Πολιτισμική και Διαπολιτισμική Διαχείριση στον Τουρισμό 6
206 Διαδίκτυο και Web 2.0 στον Τουρισμό: Εργαλεία Διαδικτυακής Προβολής και Επικοινωνίας 6
207 Διοίκηση & Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών 6
208 Μάνατζμεντ Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Air transport – tourism development) 6
209 Διοίκηση Εφοδιαστικής αλυσίδας για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας 6
210 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στον Τουρισμό 6
211 Ανάπτυξη και Διαχείριση Εμπορικού Σήματος (Brand development) 6
212 Ποσοτικές Μέθοδοι και Ανάλυση Δεδομένων στον Τουρισμό 6
213 Σχεδιασμός Συστημάτων Υπηρεσιών 6
ΣΥΝΟΛΟ 30