Αζαρία Αλμπέρτος

Αζαρία Αλμπέρτος

Σύμβουλος Επικοινωνίας & Εξειδικευμένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων

E-mail

Website

Βράνα Βασιλική

Βράνα Βασιλική

Καθηγήτρια τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

τηλ. 23210 49312

E-mail

Website

Γιοβάνης Νικόλαος

Γιοβάνης Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

τηλ. 23210 49258

E-mail

Website

Δασίλας Απόστολος

Δασίλας Απόστολος

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

τηλ. 2310 891848

E-mail

Website

Δημητριάδης Σωτήριος

Δημητριάδης Σωτήριος

Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

τηλ. 23210 49280

E-mail

Website

Καραβασίλης Γεώργιος

Καραβασίλης Γεώργιος

Επιστημονικός Συνεργάτης τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

E-mail

Κασσιανίδης Παναγιώτης

Κασσιανίδης Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

τηλ. 2310 013556

E-mail

Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης

Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

τηλ. 23210 49314

E-mail

Website

Μουζά – Λαζαρίδη Άννα – Μαρία

Καθηγήτρια τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

τηλ. 23210 49231

E-mail

Website

Παζάρσκης Μιχαήλ

Παζάρσκης Μιχαήλ

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

E-mail

Πασχαλούδης Δημήτριος

Πασχαλούδης Δημήτριος

Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

τηλ. 23210 49101

E-mail

Website

Τσουρέλα Μαρία

Τσουρέλα Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

E-mail

Φραγκίδης Γαρύφαλλος

Φραγκίδης Γαρύφαλλος

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

τηλ. 23210 49310

E-mail

Website