Το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού απευθύνεται σε νέους αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που προσβλέπουν σε μία επιτυχημένη επιχειρηματική ενασχόληση ή επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο του τουρισμού. Επίσης, αφορά όσους ήδη εργάζονται στο χώρο του τουρισμού και επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες και σύγχρονες γνώσεις και ικανότητες, να επαναπροσδιορίσουν την καριέρα τους ή να της δώσουν μία νέα ώθηση.

Η φυσιογνωμία και η δομή του προγράμματος έχουν διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες τάσεις στο χώρο του τουρισμού, τόσο σε σχέση πρακτικά-διαχειριστικά, όσο και επιστημονικά ζητήματα, τις σύγχρονες ανάγκες εκπαίδευσης στελεχών στις επιχειρήσεις φιλοξενίας και τουρισμού, και τις γενικές προδιαγραφές αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων.