Παρουσιαση Διπλωματικής Εργασίας Τουλάκης Ιωάννης

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Την Τρίτη 3-7-2020 και ώρα 12:30 θα γίνει η παρπυσίαση της διπλώματικής εργασίας: «Δεξιότητες και ικανότητες της θέσης εργασίας της υποδοχής στον ξενοδοχειακό ¨» του φοιτητή Ιωάννη Τουλάκη. Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή: Μουζά Αννα-Μαρία (επιβλέπων), Πασχαλούδης Δημήτριος, Κεχρής Ευάγγελος

Πρόγραμμα Παρουσίασης διπλωματικών εργασιών

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Επιτροπή  Φοιτητής ΘΕΜΑ Ημερ. Ωρα Κασσιανίδης Παναγιώτης Βράνα Βασιλική Καραβασίλης Γεώργιος Κοντοπούλου Αικατερίνη ‘Study case on the low cost carrier: Ryan Air.’’   1/7/2020 17.00 Βράνα Βασιλική Καραβασίλης Γεώργιος Κασσιανίδης Παναγιώτης Πόριαζη Χρυσούλα » Food influencers στο instagram. Απόψεις των χρηστών «   1/7/2020 17.30 Φραγγίδης Γαρύφαλλος Βράνα Βασιλική Τσουρέλα Μαρία Βαλσαμάκης Μαλαμας ‘«Ο θρησκευτικός-

CONTINUE READING …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2020 -21

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 9ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΦΕΚ 3478/τΒ΄/17-9-2019 απόφαση 2 περί επανίδρυσης του Προγράμματος. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

CONTINUE READING …

Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών των Σταύρου Γεώργιο και Παπούλα Κωνσταντίνα

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Τη Δευτέρα, 4-5-2020 και ώρα 11:00 θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Σταύρου Γεωργίου με θέμα «Εμπειρική διερεύνηση της ανάπτυξης του Οικοτουρισμου σαν μορφή εναλλακτικού Τουρισμού Στην Λίμνη Κερκίνη» και τριμελή επιτροπή τους Φραγκίδης Γαρύφαλλο, Μουζά Άννα- Μαρία και Βράνα Βασιλική. Τη Δευτέρα, 4-5-2020 και ώρα 11:30 θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής

CONTINUE READING …

Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών των Ελευθερίου Αποστολία, Αραμπατζή Παρασκευή, Μαυρίδη Μαυρουδή και Παπαδοπούλου Ειρήνη

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Την Τετάρτη, 8-4-2020 και ώρα 13:30 θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ελευθερίου Αποστολίας με θέμα «Dissertation e-marketing in hotel industry the case of Costa Navarino Hotel» και τριμελή επιτροπή τους Τσουρέλα Μαρία, Πασχαλούδη Δημήτριο και Μουζά Άννα-Μαρία. Την Τετάρτη, 8-4-2020 και ώρα 14:00 θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Αραμπατζή

CONTINUE READING …

Αποτελέσματα απαλλαγής τελών φοίτησης 2019-20

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Οι φοιτητές του ΠΜΣ που δικαιούνται απαλλαγής τελών φοίτησης, σύμφωνα με την απόφαση της 1ης/09.01.2020 συνεδρίασης της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, είναι οι παρακάτω (αναφέρονται οι Αριθμοί Μητρώου): 115 113 119 Οι φοιτητές που έκαναν αίτηση και δεν αναφέρονται στην παραπάνω λίστα, απορρίπτονται λόγω υπέρβασης του εισοδήματος από το ανώτερο όριο που ορίζει ο νόμος.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Γουτσιάρη Σταυρούλας

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Την Πέμπτη, 23-1-2020 και ώρα 14:30 θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Γουτσιάρη Σταυρούλας με θέμα «Social media και επικοινωνία, η περίπτωση του Instagram στις καλοκαιρινές διακοπές» και τριμελή επιτροπή τους Πασχαλούδη Δημήτριο, Βράνα Βασιλική και Γιοβάνη Νικόλαο.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Δούκα Αλέξανδρου

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Την Τέταρτη, 8-1-2020 και ώρα 16:00 θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Δούκα Αλέξανδρου με θέμα «Big data in hospitality industry» και τριμελή επιτροπή τους Καραβασίλη Γεώργιο, Βράνα Βασιλική και Γιοβάνη Νικόλαο.