Ο τομέας του τουρισμού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους, μεγαλύτερους και δυναμικότερους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Ειδικότερα για την Ελλάδα, που αποτελεί έναν κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως, η συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία και την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την απασχόληση είναι τεράστια. Ο τουρισμός θεωρείται σήμερα από πολλούς ότι είναι ο σημαντικότερος κλάδος της ελληνικής οικονομίας και ότι έχει τις δυνατότητες να αποτελέσει τον κύριο μοχλό ανάπτυξης, παρέχοντας άφθονες επιχειρηματικές ευκαιρίες, καθώς και ευκαιρίες απασχόλησης και επιτυχούς επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Η επιτυχία στο χώρο του τουρισμού, ωστόσο, δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση, όπως πολλοί εσφαλμένα νομίζουν, καθώς έχει να κάνει με την υψηλή και σταθερή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη ανάπτυξη εμπειριών για τον πελάτη και την απόλυτη ικανοποίηση του. Τα τελευταία χρόνια ο χώρος του τουρισμού βρίσκεται συνεχώς μπροστά σε νέες προκλήσεις που θέτουν οι μεταβαλλόμενες νοοτροπίες και οι αυξανόμενες ανάγκες των πελατών, οι νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο, και μία σειρά από σύγχρονες τάσεις σε σχέση με κοινωνικά, πολιτισμικά και οικονομικά ζητήματα, όπως η ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού, οι παγκόσμιες στρατηγικές συμμαχίες.

Η διενέργεια εξειδικευμένων σπουδών στα θέματα του τουρισμού αποτελεί μία πρώτης τάξης ευκαιρία για όσους σκέφτονται και επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρει ο κλάδος του τουρισμού στη χώρα μας και διεθνώς. Το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού υπόσχεται να σας γνωρίσει και να σας εξοικειώσει με τις σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις στο χώρο του τουρισμού, να σας μεταδώσει τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις και να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις αναγκαίες δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης τουριστικών μονάδων και να αποκτήσετε ουσιαστικές επαγγελματικές και τεχνικές ικανότητες για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ενασχόληση ή επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο του τουρισμού.