Τίτλος Σπουδών: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
Τόπος: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, παράρτημα Σερρών
Χρονική Διάρκεια: 3 Εξάμηνα (2 εξάμηνα μαθημάτων, συν 1 για τη διπλωματική εργασία με δυνατότητα ή πρακτική άσκηση σε  ξενοδοχείο ή άλλο τουριστικό οργανισμό)
Δομή: Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης
Έναρξη νέου κύκλου σπουδών: Σεπτέμβριος ή Οκτώβριος εκάστου έτους
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
Δίδακτρα: 3.300 €
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Σεπτέμβριος εκάστου έτους