Περίγραμμα

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές τις βασικές έννοιες της παγκόσμιας αεροπορικής βιομηχανίας, των αεροπορικών ναύλων, των αεροπορικών μεταφορών όπως διέπονται από τους διεθνείς κανονισμούς της ΙΑΤΑ, της παγκόσμιας αεροπορικής γεωγραφίας, των κανονισμών που διέπουν τις συνθήκες κυκλοφορίας των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, τα αεροπορικά εισιτήρια και την οργάνωση και λειτουργία των αεροπορικών εταιρειών. Εμφαίνεται δίνεται στη διοίκηση και μάρκετινγκ αεροπορικών εταιριών καθώς και τις τεχνικές πωλήσεων στον αεροπορικό κλάδο.

 

Διδάσκοντες

  • Κασσιανίδης Παναγιώτης