Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν βασικά θέματα, που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο συστημάτων παροχής τουριστικών υπηρεσιών. Στα θέματα του σχεδιασμού περιλαμβάνονται : ο σχεδιασμός υπηρεσιών, ο σχεδιασμός της δυναμικότητας, η μελέτη εργασίας, η επιλογή του τόπου εγκατάστασης και ο χωροταξικός σχεδιασμός. Στα θέματα του προγραμματισμού και ελέγχου περιλαμβάνονται : η πρόβλεψη της ζήτησης, η διαχείριση των αποθεμάτων και ο προγραμματισμός της παραγωγής.

 

Διδάσκοντες

  • Δημητριάδης Σωτήριος