Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 13ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού».

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει κατά το ακαδ. έτος 2024-2025 ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με μεθόδους σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψη με χρήση του ΖΟΟΜ).

Οι σπουδές διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή πρακτικής άσκησης, διαζευκτικά.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους και όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 μέχρι την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2024 ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://aitiseis.mbatourism.ihu.gr/

Αρχικά θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό στο σύστημα υποβολής αιτήσεων.

Συνημμένα στην ανακοίνωση θα βρείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ακαδ. έτος 2024-2025.

Περισσότερες πληροφορίες:

Στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού
Τηλεφωνικά: 2321049336, 2321049229 & 2321049165
Με e-mail: mbatourism@ihu.gr, seferidou@ihu.gr
Συνημμένα αρχεία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Μετάβαση στο περιεχόμενο