Περίγραμμα

Το μάθημα ασχολείται με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και της αλυσίδας αξιών στον τουριστικό τομέα. Εξετάζοντας τις νέες τάσεις της τεχνολογίας, θα αναλυθούν οι επιδράσεις της επανάστασης των ΤΠΕ σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις. Θα παρουσιαστούν ο μηχανισμός και οι επί μέρους ρόλοι που υποστηρίζουν διοικητικά και διαχειριστικά τους διάφορους διαδικτυακούς τόπους και εν συνεχεία οι επιλογές περιεχομένου που μπορεί να προσφέρει μια τουριστική επιχείρηση η οργανισμός μέσα από το διαδικτυακό τόπο του. Μελετώνται επίσης τα πιο σημαντικά Μοντέλα Τεχνολογικής Αποδοχής, που χρησιμοποιούνται για τη μέτρησης της τεχνολογικής ετοιμότητας χρηστών, όπως επίσης και των παραγόντων που επιφέρουν αλλαγές στο επίπεδο αυτής.

 

Διδάσκοντες

  • Πασχαλούδης Δημήτριος
  • Τσουρέλα Μαρία