Περίγραμμα

Το μάθημα αποσκοπεί στην εκμάθηση Τεχνικών Λεκτικής επικοινωνίας σε πελάτες (Έλληνες πελάτες-τουρίστες – ξένους πελάτες-τουρίστες διαφορετικής κουλτούρας), την αποκωδικοποίηση μηνυμάτων γλώσσας σώματος (Τεχνικές Μη Λεκτικής Επικοινωνίας με Έλληνες πελάτες-τουρίστες και με ξένους πελάτες-τουρίστες διαφορετικής κουλτούρας) και την ανάπτυξη τεχνικών εξυπηρέτησης πελατών-τουριστών, τεχνικών παρουσίασης και Coaching υπαλλήλων του τουρισμού.

 

Διδάσκοντες

  • Αζαρία Αλμπέρτος