Περίγραμμα

Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων σχετικά με τα μοντέλα, τις έννοιες, τα εργαλεία και τις τεχνικές που απαιτούνται για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων διοίκησης στον τομέα φιλοξενίας και τουρισμού. Το επίκεντρο είναι η ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων στη διαμόρφωση και εφαρμογή στρατηγικών και σχεδίων που καθοδηγούνται από την αγορά για έναν οργανισμό. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στην εξεύρεση και διαχείριση πόρων ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να αναπτύξουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το μάθημα δίνει επίσης τη δυνατότητα στους φοιτητές να θέσουν σε εφαρμογή τις γνώσεις τους καθώς και να αποκτήσουν νέες στη διάρκεια της ανάπτυξης ενός πραγματικού επιχειρηματικού σχεδίου.

 

Διδάσκοντες

  • Γιοβάνης Νικόλαος