Περίγραμμα

Στο σύνολό τους οι ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού αποτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό, και ίσως το δυναμικότερο, τμήμα του παγκόσμιου τουρισμού και τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί το σχετικό ενδιαφέρον και στην Ελλάδα. Το μάθημα έχει σκοπό τη μελέτη των εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού, τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη καθώς και τις διαφορετικές ηθικές/πολιτικές/ιδεολογικές/διαχειριστικές αρχές πίσω από αυτές. Η απόκτηση γνώσεων στηρίζεται κυρίως στην πρωτοβουλία των φοιτητών/τριών οι οποίοι εκπονούν και παρουσιάζουν θέματα της επιλογής τους.

 

Διδάσκοντες

  • Φραγκίδης Γαρύφαλλος