Περίγραμμα

Το μάθημα αφορά τις στρατηγικές διαχείρισης και μάρκετινγκ/branding εθνών, πόλεων, νησιών ή άλλων γεωγραφικών ενοτήτων και προορισμών. Γίνεται αναφορά στη συμμετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων και αστικών παρεμβάσεων, σε χωρικές στρατηγικές, και σε στρατηγικές που έχουν στόχο την ενίσχυση της εικόνας και τη φήμης ενός τόπου με βάση τις αρχές του μάρκετινγκ και του branding. Στο μάθημα δίνει στους φοιτητές ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και αναπτύσσει γνώσεις και δεξιότητες με μελέτη καλών πρακτικών από τη διεθνή και ελληνική εμπειρία.

 

Διδάσκοντες

  • Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης