Περίγραμμα

Οι τουριστικές υπηρεσίες έχουν σημαντικές ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία και τη διοίκηση των επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις τεχνικές και μεθόδους μάνατζμεντ (Ηγεσία, Σχεδιασμός, Οργάνωση, Διαμόρφωση επιχειρηματικού σχεδίου, Βέλτιστες Πρακτικές, Βέλτιστες Πρακτικές στην Αειφορία) που πρέπει να υιοθετήσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις έτσι ώστε να διαχειριστούν καλύτερα τα ζητήματα που προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την πολυπλοκότητα της φύσης και της παραγωγής των τουριστικών υπηρεσιών.

 

Διδάσκοντες

  • Γιοβάνης Νικόλαος
  • Αζαρία Αλμπέρτος