Περίγραμμα

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν μια κατανόηση των σημαντικών εννοιών branding και brand management. Εστιάζει στην εικόνα (image), μάρκα (brandname), διαφοροποίηση, ανάλυση προϊόντος, ανάπτυξη νέων προϊόντων. Με την ολοκλήρωση οι φοιτητές θα μπορούν να αξιολογούν και να αναπτύξουν στρατηγικές μάρκετινγκ και τακτικές για τη διεθνή αγορά τουρισμού και φιλοξενίας, προκειμένου να αναπτύξουν, να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν επιτυχημένα εμπορικά σήματα τόσο για τουριστικές επιχειρήσεις όσο και για τουριστικούς προορισμούς.