Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στον νέο κύκλο σπουδών 2023-24

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνές Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 12ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού».

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει κατά το ακαδ. έτος 2023-2024 ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με μεθόδους σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψη).

Οι σπουδές διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δυο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή πρακτικής άσκησης, διαζευκτικά.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενία και Τουρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ από τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2023 μέχρι την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023 μέσω εφαρμογής που λειτουργεί στον ακολουθο σύνδεσμο: https://aitiseis.mbatourism.ihu.gr/ 

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις:
— Στην αναλυτική σελίδα της πρόσκλησης http://mbatourism.ihu.gr/2023/06/26/1620/
— Στην ανακοίνωση του Τμήματος http://ba.ihu.gr/?q=node/938
— Τηλεφωνικά: 2321049336, 2321049165 & 2321049229
— Με e-mail: mbatourism@ihu.gr, seferidou@ihu.gr

Comments are closed.