Παράταση – Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στον νέο κύκλο σπουδών 2022-23

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 10ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 24η/17-05-2022 απόφαση επανίδρυσης της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Φ.Ε.Κ υπό έκδοση) . Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλωματος Μεταπτυχιακών Σπουδών   στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενία και Τουρισμού. Το ΠΜΣ λειτουργήσει ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και εξ’ αποστάσεως

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει, αφού συμπληρώσουν και εκτυπώσουν την αίτηση, να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, στη Γραμματεία του ΠΜΣ, ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Γραμματείας.

Κατεβάστε την αίτηση: application-mbatourism-2022

Κατεβάσ τη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΜΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2022-23 _v-1

 

Comments are closed.