Παρουσιασεις διπλωματικών εργασιών 1 Ιουλίου 2021

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Την Πέμπτη 1/7/ 2021 θα πραγματοποιηθούν  οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών :

Α) 17.00 , Μπασσιάς Βασίλειος  με θέμα: «Business plan υλοποίησης καινοτομικού gaming concept hotel στην Ελλάδα»,

17.25, Ορφανίδης με θέμα: «Online συμπεριφορά των καταναλωτών: οι παράγοντες επιρροής της αγοραστικής απόφασης-Factors Influencing the decision of the Tourism Consumer »,

17.50,  Κυρέζογλου Σοφία με θέμα: «Οι εργασιακές σχέσεις και οι επιπτώσεις του Κορονοϊού σε αυτές»,

ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κα.Βράνα Βασιλική,  κ.Γιοβάνη Νικόλαος και κ.Αζαρία Αλμπέρτο

18.40,  Μαραγκού Αθηνά Ειρήνη με θέμα: «Η διαχείριση κρίσεων στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία ως παράγοντας διαμόρφωσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Μελέτη περίπτωσης: covid 19»,

ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους κα. Βράνα Βασιλική,  κ.Γιοβάνη Νικόλαος και κ. Κασσιανίδη Παναγιώτη.

 

Οι  παρουσίασεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην αίθουσα  με κωδικό 93301690155

Comments are closed.