14422/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ143 με τίτλο: «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΔΙΠΑΕ κατά το  ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και του ομώνυμου έργου διαχείρισής του, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Σταμάτη Αγγελόπουλο, (ΚΕ 80691 και MIS 5092053), ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων
υποψηφιότητας από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, για την απόδοση υποτροφιών, με σκοπό την εκ μέρους των τελευταίων παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄ κύκλου του Ιδρύματος, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες: https://rc.ihu.gr/?p=4004

 

Comments are closed.