Παρουσιαση διπλωματικής εργασίας Φραγκακη Συμεων

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Την Τρίτη 16/3/2021 και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Φραγκάκη Συμεών με θέμα: «CULINARY TOURISM: Awareness and satisfaction level of local populace in prefecture of Serres, Greece»

ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Πασχαλούδη Δημήτριο , Γιοβάνη Νικόλαο  και Τσουρέλα Μαρία  . 

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Comments are closed.