Αποτελέσματα απαλλαγής τελών φοίτησης 2019-20

BY IN Ανακοινώσεις NO COMMENTS YET

Οι φοιτητές του ΠΜΣ που δικαιούνται απαλλαγής τελών φοίτησης, σύμφωνα με την απόφαση της 1ης/09.01.2020 συνεδρίασης της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, είναι οι παρακάτω (αναφέρονται οι Αριθμοί Μητρώου):

  • 115
  • 113
  • 119

Οι φοιτητές που έκαναν αίτηση και δεν αναφέρονται στην παραπάνω λίστα, απορρίπτονται λόγω υπέρβασης του εισοδήματος από το ανώτερο όριο που ορίζει ο νόμος.

Comments are closed.